Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA

LABORA – Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání

Projekt, který odstartoval v roce 2017 je realizovaný Okresní hospodářskou komorou v Chomutově (dále jen OHKCV) a lead partnerem na německé straně Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (dále jen WFE) v Annabergu. Cílem projektu je ukázat studentům základních a středních škol formou exkurzí výrobní haly a procesy výroby a seznámit je s akcemi pořádanými jak OHKCV ( Technodays, Výstava vzdělávání,…) tak WFE (Berufe im test,…)

Do projektu jsou zvány všechny firmy z Ústeckého kraje, aby se prezentovaly a zaujaly tak budoucí potencionální zaměstnance. Projekt byl roce úspěšně zahájen a jeho realizace se bude odehrávat v průběhu tří let – do září 2020. Projekt LABORA se chce zasadit hlavně o rozvoj našeho regionu, zvýšení vzdělanostní struktury a zamezení odchodu absolventů středních a vysokých škol za prací do jiných krajů.

V souvislostí s pandemií Covid – 19 byla podána žádost o prodloužení projektu. Projekt byl prodloužen do 30.6.2021.

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách  a na Facebooku.

Katalog

Katalog 2

Katalog 3

Katalog – německá verze

Nabídka volných pracovních míst:

072021

082021

092021 – 102021

112021 – 122021

012022

022022

032022

042022

052022

062022

072022

082022

092022

102022

112022

122022

012023

022023

032023

042023

052023

062023

072023

082023

092023

102023

112023

122023

01_022024

Statistika – Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022

Statistika – nabídka a poptávka po pracovních místech:

02/2024 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil únor 2024 okres Chomutov

02/2024 Výkaz o UoZ a VPM únor 2024 okres Chomutov

01/2024 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil leden 2024 okres Chomutov

01/2024 Výkaz o UoZ a VPM leden 2024 okres Chomutov

12/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil prosinec 2023 okres Chomutov

12/2023 Výkaz o UoZ a VPM prosinec 2023 okres Chomutov

11/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil listopad 2023 okres Chomutov

11/2023 Výkaz o UoZ a VPM listopad 2023 okres Chomutov

10/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil říjen 2023 okres Chomutov

10/2023 Výkaz o UoZ a VPM říjen 2023 okres Chomutov

09/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil září 2023 okres Chomutov

09/2023 Výkaz o UoZ a VPM září 2023 okres Chomutov

08/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil srpen 2023 okres Chomutov

08/2023 Výkaz o UoZ a VPM srpen 2023 okres Chomutov

07/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil červenec 2023 okres Chomutov

07/2023 Výkaz o UoZ a VPM červenec 2023 okres Chomutov

06/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil červen 2023 okres Chomutov

06/2023 Výkaz o UoZ a VPM červen 2023 okres Chomutov

05/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil květen 2023 okres Chomutov

05/2023 Výkaz o UoZ a VPM květen 2023 okres Chomutov

04/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil duben 2023 okres Chomutov

04/2023 Výkaz o UoZ a VPM duben 2023 okres Chomutov

03/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil březen 2023 okres Chomutov

03/2023 Výkaz o UoZ a VPM březen 2023 okres Chomutov

02/2023 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil únor 2023 okres Chomutov

02/2023  Výkaz o UoZ a VPM únor 2023 okres Chomutov

01/2023  Analýza nabídky a poptávky pracovních sil leden 2023 okres Chomutov

01/2023 Výkaz o UoZ a VPM leden 2023 okres Chomutov

12/2022 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil prosinec 2022 okres Chomutov

12/2022 Výkaz o UoZ a VPM prosinec 2022 okres Chomutov

11/2022 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil listopad 2022 okres Chomutov

11/2022 Výkaz o UoZ a VPM listopad 2022 okres Chomutov

10/2022 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil říjen 2022 okres Chomutov

10/2022 Výkaz o UoZ a VPM říjen 2022 okres Chomutov

09/2022 Analýza nabídky a poptávkypracovních sil září 2022 okres Chomutov

09/2022 Výkaz o UoZ a VPM září 2022 okres Chomutov

08/2022 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil srpen 2022 okres Chomutov

08/2022 Výkaz o UoZ a VPM srpen 2022 okres Chomutov

07/2022 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil červenec 2022 okres Chomutov

07/2022 Výkaz o UoZ a VPM červenec 2022 okres Chomutov

06/2022 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil červen 2022 okres Chomutov

06/2022 Výkaz o UoZ a VPM červen 2022 okres Chomutov

 • Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly – květen 2021

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                      1. Zákonodárci a řídící pracovníci

2. Specialisté                                                                                               3. Techničtí a odborní pracovníci

4. Úředníci                                                                                                    5. Pracovníci ve službách a prodeji

6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství          7. Řemeslníci a opraváři

8.Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                       9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

 

 • Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech  – květen 2021

A. Uchazeči celkem                                                                                  B. Věková struktura

C. Vzdělanostní struktura                                                                        D. Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E. Doba evidence uchazečů v evidenci celkem                                    F. Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                             H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                       I. Požadavek na vzdělání

J. Podle hlavní třídy CZ – ISCO                                                                K. Rozdělení podle CZ-NACE

 

 • Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly – duben 2021

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                    1. Zákonodárci a řídící pracovníci

2. Specialisté                                                                                             3. Techničtí a odborní pracovníci

4. Úředníci                                                                                                  5. Pracovníci ve službách a prodeji

6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství         7. Řemeslníci a opraváři

8. Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                      9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

 

 • Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech  – duben 2021

A. Uchazeči celkem                                                                                  B. Věková struktura

C. Vzdělanostní struktura                                                                       D. Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E. Doba evidence uchazečů v evidenci celkem                                  F. Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                           H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                    I. Požadavek na vzdělání

J. Podle hlavní třídy CZ – ISCO                                                              K. Rozdělení podle CZ-NACE

 

 • Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly – březen 2021

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                        1. Zákonodárci a řídící pracovníci

2. Specialisté                                                                                                 3. Techničtí a odborní pracovníci

4. Úředníci                                                                                                      5. Pracovníci ve službách a prodeji

6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství            7. Řemeslníci a opraváři

8. Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                        9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

 

 • Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech  – březen 2021

A. Uchazeči celkem                                                                                   B. Věková struktura

C. Vzdělanostní struktura                                                                         D. Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E. Doba evidence uchazečů v evidenci celkem                                    F. Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                              H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                       I. Požadavek na vzdělání

J. Podle hlavní třídy CZ – ISCO                                                                K. Rozdělení podle CZ-NACE

 

 • Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly – únor 2021

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                          1.Zákonodárci a řídící pracovníci

2. Specialisté                                                                                                   3.Techničtí a odborní pracovníci

4.Úředníci                                                                                                         5. Pracovníci ve službách a prodeji

6.Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství               7.Řemeslníci a opraváři

8.Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                            9.Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

 

 • Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech  – ÚNOR 2021

A.Uchazeči celkem                                                                                        B.Věková struktura

C.Vzdělanostní struktura                                                                              D.Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E.Doba evidence uchazečů v evidenci celkem                                         F.Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                                  H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                           I.Požadavek na vzdělání

J.Podle hlavní třídy CZ – ISCO                                                                     K.Rozdělení podle CZ-NACE

 

 • Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly – leden 2021

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                          1.Zákonodárci a řídící pracovníci

2. Specialisté                                                                                                    3.Techničtí a odborní pracovníci

4.Úředníci                                                                                                          5. Pracovníci ve službách a prodeji

6.Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství                7.Řemeslníci a opraváři

8.Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                            9.Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

 

 • Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech  – leden 2021

A.Uchazeči celkem                                                                                       B.Věková struktura

C.Vzdělanostní struktura                                                                            D.Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E.Doba evidence uchazečů v evidenci celkem                                        F.Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                                H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                         I.Požadavek na vzdělání

J.Podle hlavní třídy CZ – ISCO                                                                   K.Rozdělení podle CZ-NACE

 

 

 • Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly – prosinec 2020

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                         1.Zákonodárci a řídící pracovníci

2. Specialisté                                                                                                   3. Techničtí a odborní pracovníci

4. Úředníci                                                                                                        5. Pracovníci ve službách a prodeji

6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství              7. Řemeslníci a opraváři

8. Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                           9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

 

 • Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech – prosinec 2020

A.Uchazeči celkem                                                                                          B.Věková struktura

C.Vzdělanostní struktura                                                                                D.Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E.Doba evidence uchazečů v evidenci celkem                                           F.Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G.Uchazeči v evidenci                                                                                     H.Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                             I. Požadavek na vzdělání 

J. Podle hlavní třídy CZ – ISCO                                                                      K.Rozdělení podle CZ-NACE

 

 • Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly – listopad 2020:

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                           1. Zákonodárci a řídící pracovníci  

2. Specialisté                                                                                                     3. Techničtí a odborní pracovníci

4. Úředníci                                                                                                          5. Pracovníci ve službách a prodeji

6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství                7. Řemeslníci a opraváři

8. Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                             9. Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci

 

 • Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech – listopad 2020:

A. Uchazeči                                                                                                         B. Věková struktura

C. Vzdělanostní struktura                                                                                D. Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E. Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN                                           F. Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                                     H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                              I. Požadavek na vzdělání

J. Informace a komunikace                                                                            K. Rozdělní podle CZ-NACE

 

 • Aktuální statistické údaje 09/2020:

Analýza nabídky a poptávky pracovních sil září 2020 KoP Chomutov (002)

Ústecký kraj

Ustecky_mapa

Výkaz o UoZ a VPM září 2020 KoP Chomutov

Hospodářská data od IHK Chemnitz

Hospodářská data od WFE Annaberg