Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA

LABORA – Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání

Právě odstartovaný projekt LABORA je realizovaný Okresní hospodářskou komorou v Chomutově (dále jen OHKCV) a lead partnerem na německé straně Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (dále jen WFE) v Annabergu. Cílem projektu je ukázat studentům základních a středních škol formou exkurzí výrobní haly a procesy výroby a seznámit je s akcemi pořádanými jak OHKCV ( Technodays, Výstava vzdělávání,…) tak WFE (Berufe im test,…)

Do projektu budou vyzvány všechny firmy z Ústeckého kraje, aby se prezentovali a zaujali tak budoucí potencionální zaměstnance. Projekt byl v tomto roce úspěšně zahájen a jeho realizace se bude odehrávat v průběhu tří let – do září 2020. Projekt LABORA se chce zasadit hlavně o rozvoj našeho regionu, zvýšení vzdělanostní struktury a zamezení odchodu absolventů středních a vysokých škol za prací do jiných krajů.

7. prosince 2017 ve 13:00 hodin se uskuteční 1. Workshop – Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání – „LABORA“