Operační program Životní prostředí

Energetické úspory| do 3. 2. 2020

Odkaz na projekt

Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

Technická pomoc | do 30. 12. 2023

Odkaz na projekt

  • zajištění řádného a efektivního řízení a administrace
Přírodní zahrady|od 3. 2. 2020 do 31. 3. 2020

Odkaz na výzvu

  • Na co můžete dotaci získat:
    Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
    Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
    Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika|od 02. 09. 2019 do 01. 09. 2020

Odkaz na výzvu

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.