Operační program Životní prostředí

Energetické úspory| do 3. 2. 2020

Odkaz na projekt

Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí

Energetické úspory | do 31. 10. 2019

Odkaz na projekt

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu, a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Technická pomoc | do 30. 12. 2023

Odkaz na projekt

  • zajištění řádného a efektivního řízení a administrace
Ochrana a péče o přírodu a krajinu | do 31. 10. 2019

Termín podání žádostí: 1. 2. 2019 –31. 10. 2019
Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Odkaz na výzvu