Operační program zaměstnanost (OPZ)

Test | 15. 1. - 31. 12. 2018

Odkaz na projekt

  • externí služby poskytované výzkumnou organizací v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu