Operační program zaměstnanost (OPZ)

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni | 31. 7. 2019

Odkaz na projekt

Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 15. 8. 2019

Odkaz na projekt

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.