Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře | 24. 12. 2017 08:00 - 18. 12. 2018 12:00

Odkaz na projekt

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2018 04:00
Sociální inovace a mezinárodní spolupráce, Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: ● NNO, ● obce, ● organizace zřizované kraji a obcemi, ● osoby samostatně výdělečně činné, ● poskytovatelé sociálních služeb, ● veřejné výzkumné instituce ● školy a školská zařízení, ● vysoké školy ● obchodní korporace, ● profesní a podnikatelská sdružení

Popis podporovaných aktivit:

  • Vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
  • Pilotní testování nového řešení v praxi a šíření
  • Evaluace
  • Advokační práce
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) - III výzva | od 1. 11. 2017
Podpora sociálního podnikání | do 30. 11. 2018

Odkaz na projekt

  • sociální začleňování a boj s chudobou
Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu | do 21. 12. 2018

Odkaz na projekt

  • zavádění opatření vedoucí ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů