Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Úspory energie - fotovoltaika | 2. 1. - 30. 4. 2018

Odkaz na projekt

  • snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru
Inovace - patent | 3. 1. - 31. 12. 2018

Odkaz na projekt

  • ochrana duševního vlastnictví v podnicích včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví
Inovační vouchery | 15. 1. - 31. 12. 2018

Odkaz na projekt

  • externí služby poskytované výzkumnou organizací v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu
Úspory energie | do 30. 4. 2018

Odkaz na projekt

  • podpora na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie
Technologie | 12. 2. - 15. 5. 2018

Odkaz na projekt

  • nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
  • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze v rámci projektu
Marketing | 15. 1. - 30. 4. 2018

Odkaz na projekt

účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy, přičemž v rámci jedné žádosti je možné žádat o účast na více veletrzích
  • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, poplatky za účast včetně utilities
  • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace zajišťované externím dodavatelem
  • marketingové propagační materiály pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v daném jazyce, inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh
Proof of Concept | 3. 1. - 4. 5. 2018

Odkaz na projekt

  • podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a společnostmi, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi