Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Inovace | od září 2019

Odkaz na projekt

  • Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. V rámci čtvrté výzvy si žadatelé rozdělili 3 mld. Kč, z toho 300 mil. Kč pro velké podniky (10% alokace).