Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Inovace - patent | 3. 1. - 31. 12. 2018

Odkaz na projekt

  • ochrana duševního vlastnictví v podnicích včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví
Inovační vouchery | 15. 1. - 31. 12. 2018

Odkaz na projekt

  • externí služby poskytované výzkumnou organizací v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu