Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Individuální projekty systémové III | do 28. 2. 2018

Odkaz na projekt

  • vytvoření a pilotní ověření systému profesní podpory pedagogických pracovníků v oblasti oborových didaktik a pedagogického řízení škol prostřednictvím oborových a mezioborových metodických kabinetů a rozvoj kolegiálních forem podpory, přenosu dobré praxe a poradenství pro ředitele, vedoucí pedagogické pracovníky a pedagogické pracovníky
Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ | 8. 11. 2017 - 9. 2. 2018

Odkaz na projekt

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol v průřezových oblastech. Může se jednat o vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben nebo například přednáškových sálů, které jsou využívány napříč studijními programy a zároveň mají přímou vazbu na výuku a přímý dopad na studenty.