Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Inovace v pedagogice

Odkaz na projekt

Cílem je zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků.