Ministerstvo průmyslu a obchodu

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Odkaz na projekt

Revitalizace zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy a rekonstrukce objektů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy.

Výzva V. programu podpory Úspory energie

Odkaz na projekt

Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektor.

Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

NEMOVITOSTI – Cestovní ruch

Odkaz na projekt

Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání.

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem.