Ministerstvo průmyslu a obchodu

ÚSPORY ENERGIE FVE systémy s akumulací/bez akumulace - II. výzva | 2. 1. - 30. 4. 2018

Odkaz na projekt

Program je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech,

které využívají ke svému podnikání a to prostřednictvím pořízení a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace pro vlastní spotřebu.
Dotaci lze využít pro podporu investic souvisejících s instalací fotovoltaických systémů s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.
Prostředky z dotace je možné využít na:
stavební práce nezbytné pro realizaci projektu,
výdaje na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny,
pořízení a instalace systémů FVE včetně akumulace energie (akumulátorů),
náklady na tvorbu projektové dokumentace.
Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 100 mil. Kč.
Procentuální výše podpory:
malé podniky – 80%
střední podniky – 70%
velké podniky – 60%
Program Úspory energie – FVE je určen pro podnikatelské subjekty – malé, střední i velké podniky.

Výzva III. programu podpory Inovační vouchery | 15. 1. - 31. 12. 2018

Odkaz na projekt

Cílem programu podpory a Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know – how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.