Ministerstvo průmyslu a obchodu

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Odkaz na projekt

Revitalizace zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy a rekonstrukce objektů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy.