Ministerstvo průmyslu a obchodu

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2019 I 1.9. - 31.10. 2018

Odkaz na projekt

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídícího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů.

Energetická konzulatační a informační střediska I 1.9. - 30.9. 2018

Odkaz na projekt

Poradenská a konzultační služba pro veřejnost k propagaci a zavádění inovativních technologií a postupů ke svýšení efektivnosti užití energie a vyššíh využití OZE. Poradenství si klade za cíl zvášení povědomí veřejnosti o možnosti úspor energie a je zaměřeno zejména do rozmanitých oblastí energetiky.

 

Výzva III. programu podpory Inovační vouchery | 15. 1. - 31. 12. 2018

Odkaz na projekt

Cílem programu podpory a Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know – how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.