Ústecký kraj

Dotační program PAŽIT 2018

Podpora mimo školních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků

Lhůta pro podání žádosti od 9.4. – 17.10. 2018

Dotace se poskytuje na úhradu nákladů za pobyt (ubytování a stravování) vynaložených prostřednictvím školy zákonnými zástupci žáků (resp. zletilými žáky) základní/ střední školy se sídlem na území Ústeckého kraje.