Ústecký kraj

Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků

Odkaz na projekt

Cílem je podpora ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší, během kterých se žáci zúčastní vzdělávacího programu zcela odlišného od běžného školního programu, a který jim umožní získat nové vědomosti, dovednosti, zážitky, upevní osobní vztahy v třídním kolektivu, zlepší vztah k životnímu prostředí a zlepší tělesnou kondici