Ústecký kraj

Program obnovy venkova 2019

Termín podání žádostí: 21.1. – 22.2.2019
– Obnova a rozvoj venkonské zástavby
– Chodníky a místní komunikace
– Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
– Soutěž Vesnice roku 2019