Ústecký kraj

Asistenční vouchery Ústeckého kraj| do 31. 08. 2022

Odkaz na projekt

Cílem programu je prostřednictvím poskytnutí neinvestiční dotace zajistit přípravu a zpracování projektových záměrů tzv. strategické intervence, které budou naplňovat cíle a opatření Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii.

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020| do 09. 03. 2020

Odkaz na projekt

Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.

Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí 2020| do 06. 03. 2020

Odkaz na projekt

Cílem programu je podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje 2020| do 06. 03. 2020

Odkaz na projekt

Cílem programu je podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.