15/01/2024

Podrobnosti:

Název Okresní hospodářská komora v Chomutově E-mail info@ohkcv.cz Kategorie Semináře

Plán

Datum:
Čas:

DPH v roce 2024

KDY:  15.01.2023

KDE: Okresní hospodářská komora v Chomutově, Cihlářská 4132

PROGRAM:

– Změny sazeb DPH podrobně

– Vyúčtování přeplatků a nedoplatků po 1.1.2024

– Opravy základu daně po 1.1.2024, sazby, kurz

– Vedlejší plnění k hlavnímu plnění a případné rozdělení sazeb

– Oprava odpočtu daně, kdy provést, situace, příklady

– Smlouvy o dílo a postup plátců

– Kdo je osobou povinnou k dani a stává se ze zákona identifikovanou osobou

– Povinnosti identifikovaných osob

– Pořízení zboží z jiného členského státu – praktické problémy a jejich řešení, nákupy od zahraničních osob, které skladují zboží na území EU …….

– Dodání zboží tuzemským plátcům, přitom zboží je přepravováno mimo území tuzemska

– Dodání zboží bez přepravy v tuzemsku zahraničním osobám,  osobám registrovaným k dani,

– Nákup zboží od osob neusazených v tuzemsku plátcem nebo identifikovanou osobou, zboží je uskladněno v tuzemsku

– Odpovědi na dotazy

15012024_pozvánka_seminář_DPH

REGISTRACE