Technodays

Historicky první ročník, nyní tak prestižního veletrhu Technodays, se uskutečnil v roce 2012. Letošní, v pořadí již 8.ročník, se pořádá v prostorách zimního stadionu ROCKNET ARÉNA

Cílem této akce je seznámit žáky 8.-9. tříd základních škol, studenty středních a vysokých škol, nezaměstnané i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel. Přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firmy na trhu práce. Dalším cílem projektu je odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům, řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností. Dílčím cílem bude připomenout veřejnosti, jak jsou technické obory potřebné a perspektivní, motivovat potencionální uchazeče o studium, podpořit je v rozvoji manuální zručnosti a dalších dovedností.

V rámci tří výstavních dní proběhne v prostorách zimního stadionu ROCKNET ARÉNA představení odborných škol a učilišť. Střední školy v regionu představí názornými ukázkami např. obory: automechanik, čalouník, kovář, truhlář, elektrikář a mnoho dalších oborů s technickým, popř. řemeslným zaměřením. V průběhu akce se zájemci mohou informovat a získat tak co nejvíce informací pro správný výběr dalšího studia nebo budoucího povolání.

Součástí veletrhu bývá také doprovodný program a motivační soutěže pro děti. Letos se již třetím rokem budou konat bloky odborných přednášek pro střední školy od profesorů vysokých škol. Tyto přednášky jsou nabízeny všem středním školám v rámci Ústeckého kraje. V loňském roce sklidily přednášky velký úspěch. Dále návštěvníci budou moci vidět např. ukázky řemeslného umění a mnoho dalších zajímavostí. Cílovou skupinou jsou především žáci 8. a 9. tříd základních škol, studenti středních a vysokých škol, jejich rodiče, zákonní zástupci, pedagogové, výchovní poradci, poradny pro volbu povolání a široká veřejnost.

Realizace akce Technodays probíhá v prostorách zimního stadionu ROCKNET ARÉNA a na přilehlém prostranství před arénou. Bývá zvykem, že se veletrh směřuje do měsíce dubna. Vždy je připraven bohatý doprovodný program vystavovatelů, prohlídka strojů, výrobků a další techniky. Spojení teorie s praxí, nabídkou učebních a studijních oborů středních škol a poptávkou požadovaných profesí na trhu práce, bude mít významný podíl na rozhodování žáků základních škol při výběru budoucího povolání a uplatnění absolventů středních škol na trhu práce. Cílem akce je zvýšení povědomí o důležitosti a atraktivnosti technických oborů i o pozvednutí prestiže a zaměstnanosti celého našeho regionu, potýkající se jak s nadprůměrnou nezaměstnaností, tak nedostatkem kvalitních technicky vzdělaných lidí.

V rámci veletrhu je každoročně tvořen katalog vystavujících firem, který je pak volně k dostání na stánku OHK CV. Návštěvníci se mohou moci seznámit s cca 47 vystavujícími firmami z regionu Chomutov, cca 4 středními a 1 vysokými školami.

Vystavovatelé nabídnou návštěvníkům bohatý doprovodný program vč. soutěží o zajímavé ceny.

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU MĚSTA CHOMUTOVA 

Doprovodný program konaný v rámci veletrhu Technodays

ZNALOSTNÍ KVÍZ PRO NÁVŠTĚVNÍKY VELETRHU – Soutěž je určena pouze pro žáky základních, středních a vysokých škol. Zapojit do soutěže se lze v kterýkoliv veletržní den vyplněním hlasovacího lístku. Soutěžící obejde všechny výstavní stánky a odpoví správně na otázky, které jsou na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek je možné vhazovat do soutěžní krabice po dobu konání veletrhu na stánku pořadatelské organizace OHK CV. Vyhodnocení soutěže proběhne poslední den veletrhu, čas je předem oznámen. Ceny jsou předány pouze výhercům, kteří budou při vyhlašování přítomni. V opačném případě bude vylosován náhradník. Jedná se o hodnotné ceny.

REGIONÁLNÍ PROFESNÍ SOUTĚŽ

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY – Během prvního a druhého dne veletrhu budou v presscentrum  probíhat přednášky profesorů vysokých škol, které většinou bývají i vystavovateli.

 

Veletrh je stejně jako v minulém roce součástí SMART REGION FÓRUM Ústeckého kraje

Ročník 2020 – ročník se z důvodu Pandemie COVID – 19 neuskutečnil

Kdy: 23. – 25. 4. 2020
Kde: Zimní stadion ROCKNET aréna

Ohlédnutí za loňským ročníkem: TISKOVÁ ZPRÁVA TECHNODAYS 2019