Výstava vzdělávání

Ročník 2023 

Kdy: 08. – 09. 11. 2022

Kde: Městská sportovní hala v Chomutově

21. ročník Výstavy Vzdělávání 2023.

Výstava Vzdělávání je dvoudenní akce, která tradičně probíhá v prostorách Městské sportovní haly v Chomutově, a to v průběhu měsíce listopadu.. Chomutov, Most a Louny patří mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky základních škol, jejich rodiče, učitele i výchovné poradce s aktuální nabídkou vzdělávacích programů středních škol z těchto regionů, ostatních vzdělávacích institucí ve výše zmíněných regionech a informovat širokou veřejnost o aktuálně volných pracovních pozicích na trhu práce prostřednictvím stánku kontaktního pracoviště Úřadu práce v Chomutově – klást velký důraz na odborné obory a řemesla. Žáci mohou navštívit stánky středních škol a sami se rozhodnout, zda se budou chtít v budoucnu věnovat humanitním nebo technicky zaměřeným školám.

Vystavovatelé technických mívají připravené řemeslné ukázky z práce, které se studenti na vybraných středních školách naučí a následně uplatní v budoucím povolání. V dnešní době je na trhu práce velká poptávka po odborně vzdělaných lidech, proto je důležité vyzdvihnout obzvláště odborné, technické a řemeslné obory. Děti potřebují vidět, že se z nich výběrem studia na technických školách mohou stát technicky vzdělaní odborníci a po dokončení středních škol najdou kvalitní uplatnění v technicky a řemeslně zaměřených firmách.

Projekt pomáhá žákům při vhodném výběru středních škol, upřesní si představu, jaké profesi by se chtěli po dokončení střední školy věnovat. Široká veřejnost se bude moci informovat o aktuálně volných pracovních pozicích. Chomutovsko, Lounsko a Mostecko patří mezi regiony s největší nezaměstnaností, projekt tak pomáhá výši nezaměstnanosti výrazně snižovat. Všechny tyto činnosti mají vliv na zaměstnanost a celkový hospodářský a ekonomický vývoj v našem regionu s cílem udržení absolventů v našem kraji.

V rámci této akce je pozváno cca 25-30 vystavovatelů (prostor sportovní haly je kapacitně omezený). V letošním roce enormní zájem účastníků, nejvíce za historii výstavy – 31 vystavovatelů. Tvoří se katalogy pro žáky základních škol, které obsahují prezentace vystavujících škol. Dále bývají tvořeny plakáty o velikosti A5, A4 a A3. Na paravánech jsou vyvěšena volná pracovní místa v chomutovském regionu, která jsou rovněž k dispozici na pobočce nebo internetových stránkách Úřadu práce v Chomutově.

Doprovodný program konaný v rámci Výstavy Vzdělávání

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE „T-PROFI-TALENTY PRO FIRMY“ – V rámci Výstavy Vzdělávání se koná krajské kolo soutěže T-Profi. Cílem této soutěže je podpora polytechnické výuky, zlepšení manuálních dovedností žáků a spolupráce mezi různými věkovými kategoriemi. Jako součástková základna byla zvolena stavebnice Merkur, která se nejvíce přibližuje podmínkám strojírenství. Soutěží mezi sebou osmi členné týmy různých měst, skládající se ze tří žáků 5. tříd základních škol, tří studentů 2. ročníku středních škol, experta z firmy a vedoucího týmu. Soutěžící dostali za úkol v časovém limitu tří hodin postavit funkční model, v loňském roce to byla Výrobní linka s pásovým dopravníkem. Vyhodnocení soutěže je ještě tentýž den a výherce postupuje do celostátního kola, které se pak uskuteční v Praze.

Záštitu nad Výstavou Vzdělávání 2023 převzal Primátor Statutárního města Chomutova.

Za finanční podpory:

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za ročníkem 2022:

Katalog Výstav Vzdělávání 2022