Členství

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace? Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

 

 

Přidejte se k nám – Okresní hospodářská komora v Chomutově – patříme k nejaktivnějším v kraji!

SLEVY
Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou.
Příkladem mohou být semináře nebo dotační poradenství. Pro své členy nabízíme i slevy u našich partnerů, např. právní poradenství, zdravotní ochranné pomůcky, atd.

INFORMAČNÍ SERVIS
Pravidelný informační servis – 1x za 14 dní v pátek (informace o dotacích, pozvánky na akce, semináře, nabídka služeb,…)
Mimořádný informační servis – aktuální a neodkladné informace (nařízení Vlády ČR, mimořádná opatření, kompenzace pro podnikatele, pozvánky na blížící se akce,…)

ODBORNOST
Pořádáme školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.  Aktuálně realizujeme projekt “Cesta k rozvojizaměřený na vzdělávání zaměstnanců ve firmách  – kurzy jsou zdarma .

KONTAKTY
Udržujeme a rozvíjíme spolupráci se zahraničními partnery (zejména z německé strany), organizujeme setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy.
Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty. Mnoha členským firmám jsme dopomohli k uzavření spolupráce s německou firmou.

JEDNOTA
K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

ETIKA
Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky.
Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZÁKONŮ
Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky?
Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

PRESTIŽ
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

TOP NETWORKING
Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.

Pouze 4 jednoduché kroky:

 

  1. Stáhněte Přihláška člena
  2. Vyplňte
  3. Podepište
  4. Odešlete

Odešlete na adresu: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
nebo odešlete nascanovaný dokument e-mailem: asistent@ohkcv.cz

Budete seznámeni s obdržením Vaší přihlášky a následně schvalováni.

Poté obdržíte dopis s vyrozuměním.

 

V případě zájmu si můžete domluvit osobní schůzku.

Staňte se našimi členy!

Členem Okresní hospodářské komory v Chomutově (dále jen OHK CV) se může stát každý zájemce o členství.

 

Jaké kroky musíte podniknout, abyste se mohli stát naším členem?
Základní podmínky členství: Členem hospodářské komory se v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb. a statutem krajské komory může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list.
Zájemce o členství vyplní přihlášku, kterou získá na úřadě OHK CV nebo na webových stránkách www.ohcv.cz. Vyplněnou přihlášku odevzdá s kopií Živnostenského listu (resp. Výpisem z Obchodního rejstříku) na úřadě OHK CV.

Mimo těchto povinností je nezbytné pro přijetí za člena uhrazení členských příspěvků,  dle  Příspěvkového řádu OHK CV .

Členství v komoře je dobrovolné, vzniká dnem projednání a schválení přijaté přihlášky představenstvem OHK CV. Schválením přihlášky se zájemce stává členem OHK CV.
Členství lze zrušit ze strany člena písemným prohlášením nebo rozhodnutím představenstva o vyloučení z členství.

Kromě celé řady výhod plynoucí z členství v komoře máte mimo jiné právo:

  • volit a být volen do orgánů komory
  • využívat služeb poskytovaných komorou
  • obracet se ke smírčím komisím komory

Povinnosti plynoucí z členství

  • dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
  • řádně platit stanovené členské příspěvky na základě zaslané faktury do 14 dnů,
  • aktualizovat data