Průzkum zájmu o česko-ruské podnikatelské setkání 2022

07. 01. 2022

Česko-ruský výbor při Zahraniční sekci Hospodářské komory ČR dojednal se zahraničním odborem Obchodní a průmyslové komory Ruské federace v Moskvě sérii aktivit s cílem oživit a rozšířit obchodní, výrobní a další formy spolupráce s ruskými firmami. Bude se primárně jednat o on-line B2B.

 Vzhledem k vysokému počtu firem v jednotlivých odvětvích hospodářství Ruské federace jsme se s ruskou stranou dohodli na strukturování akcí dle oborů. Účelem tohoto emailu je zmapovat zájem českých firem o spolupráci s ruskými firmami a četnost zájemců v jednotlivých oborech podnikání.

Formulář prosím vyplňte v ruském jazyce a zašlete nejpozději do pondělí 17. ledna 2022 na email sedlacek-stanislav@komora.cz.

 Na základě vyplněných dotazníků zajistí ruská strana adekvátní partnery. Předpokládáme, že on-line setkání s ruskými firmami se uskuteční postupně podle zájmu a oborů v průběhu měsíce března roku 2022.

Ruské firmy vždy vysoce oceňovaly výbornou znalost ruského jazyka českých partnerů a z praxe víme, že bez komunikace v ruštině se obchodní vztahy s ruskými firmami navazují obtížně. Při dvoustranných on-line rozhovorech bude záležet na konkrétních možnostech každé firmy a vzájemné domluvě o jazyku jednání.