17/01/2023

Podrobnosti:

Název Okresní hospodářská komora v Chomutově Email info@ohkcv.cz Kategorie Semináře

Plán

Datum:
Čas:

NOVELA ZÁKONA O DPH PRO ROK 2023

Novela zákona o DPH pro rok 2023

 • Termín:         17.01. 2023
 • Čas:             9:00 – 14:00 hod.
 • Lektor:          Marika Voženílková, metodička nepřímých daní, specialista na oblast DPH
 • Místo:           OHKCV, Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
 • Přihláška:    zde

Obsah:

 • Nový limit pro registraci plátce, dopady přechodných ustanovení pro osoby s obratem mezi 1 a 2 mil. Kč, možnosti zrušení registrace plátce
 • Změny u kontrolních hlášení
 • Místo plnění u dodání zboží s přepravou a bez přepravy, s následnou instalací nebo montáží vlastními zaměstnanci, subdodavatelsky,
 • Místo plnění u služeb, kdo je osobou povinnou přiznat daň, příklady, příklady
 • Prokazování osvobození u dodání zboží do jiného členského státu, u vývozu zboží,
 • Situace, kdy zboží je přepravováno jinam, než kam je fakturováno v rámci ES a třetích zemí
 • Problematika služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží
 • Nájmy dlouhodobé, krátkodobé, poskytnutí různých práv, ubytovací služby, změny účelu použití
 • Dovozy zboží nízké hodnoty, prodeje dovezeného zboží na dálku, dovozy zboží režimu 42, osvobození dovozu
 • Aktuality, judikatura, koordinační výbory
 • Diskuse, odpovědi na dotazy