14/07/2020

Podrobnosti:

Název Okresní hospodářská komora v Chomutově Telefon 606706462 Email info@ohkcv.cz Kategorie Semináře

Plán

Datum:
Čas:

Emoční inteligence a motivace zaměstnanců

obsah kurzu:

Druhy inteligencí; Proč rozumět emocím; Porozumění vlastním emocím; Kontrola emocí; Porozumění emocím druhých; Zvládání emocí,…

Motivace – pojem, vnitřní, vnější motivace; Motivující a demotivující faktory; Různé teorie motivace a jejich aplikace v praxi; Způsoby motivování; Motivace a stimulace; Význam motivace zaměstnanců ve firemních procesech