11/08/2020

Podrobnosti:

Název Okresní hospodářská komora v Chomutově Telefon 606706462 Email info@ohkcv.cz Kategorie Semináře

Plán

Datum:
Čas:

Efektivní komunikace a Prezentační dovednosti

obsah kurzu:

Verbální, neverbální komunikace; Komunikační smyčka, model komunikace; Věcná a vztahová rovina; Zásady komunikace; Komunikační bariéry; Překážky v komunikaci, problematické výroky; Aktivní naslouchání; Základní psychologické potřeby; Co je aktivní naslouchání; Techniky aktivního naslouchání; Otevřené, uzavřené otázky; Neverbální komunikace v aktivním naslouchání;

Rekapitulace základů prezentace; Průběh prezentace; Řeč a technika mluveného projevu; Rychlý průvodce řečí těla; Využití audiovizuálních pomůcek; Krátký vlastní projev  -improvizace;

Zvládání nestandardních situací; Tréma a její zvládnutí; Praktický nácvik; Zpětná vazba; Diskuze, shrnutí, závěr