Kariéra v Krušnohoří / Erzgebirge – LABORA 2.0

LEAD PARTNER PROJEKTU:

PARTNER PROJEKTU:

KARIÉRA V KRUŠNOHORÍ / ERZGEBIRCE – LABORA 2.0         ČÍSLO PROJEKTU: 100686623

V regionu Erzgebirge/Krušnohoří podniky čelí především při zajištění své konkurenceschopnosti a úbytku kvalifikované pracovní síly zvláštním výzvám.

Záměrem projektu je čelit této skutečnosti prostřednictvím kariérového poradenství přizpůsobeného konkrétním potřebám příhraničního regionu. Při optimální volbě povolání mají rozhodující vliv silné stránky a zájmy mladých lidí a také požadavky ze strany podniků. Projekt přibližuje profese relevantní pro budoucnost v podnicích určujících strukturu hospodářství regionu, vytváří sítě, rozšiřuje jazykové znalosti a podporuje porozumění pro profesní příležitosti v sousedním regionu. Spolupráce škol a podniků usnadňuje kontakt mezi žáky a zaměstnavateli. Zúčastněné firmy mladým lidem, rodičům a učitelům předávají informace o znalostech a dovednostech, které jsou pro ně důležité. Hlavním cílem je především povzbudit žáky k absolvování praxí ve firmách, aby v nich později našli místo pro vzdělávání nebo zaměstnání.

 

Plakat_A3_Hochformat_P3_LABORA2_final