EFEKT ODBORNÉ PUBLIKACE

V rámci programu EFEKT pro rok 2021, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravujeme Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce :

Kudy tudy na odpady

Vodík pro udržitelnou budoucnost