Digitální vzdělávání

Digitální vzdělávání

registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008802

Projekt se zaměřuje na zvyšování kvalifikace zaměstnanců firem a dalších členů Okresní hospodářské
komory v Chomutově v IT oblastech vzdělávání. Projekt bude reflektovat potřeby zaměstnanců firem a
OSVČ.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digitálního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která
splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce. Na IT znalosti je kladen stále
větší důraz.

• datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2024
• datum ukončení realizace projektu,  datum ukončení financování projektu nejpozději do: 30. 9. 2025