Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o.

Soukromá obchodní akademie v Žatci

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště SČMSD, Žatec, s.r.o.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

OBCHODNÍ AKADEMIE
(RVP: 63-41-M/02 Obchodní akademie)

Sportovní management
(RVP: 63-41-M/02 Obchodní akademie)

Střední odborná škola podnikatelská s.r.o. Most

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, příspěvková organizace