Školství a pracovní skupiny

Sekce školství a vzdělávání při OHK Chomutov (dále jen sekce) je zájmovým sdružením zejména členů OHK Chomutov (dále jen OHK CV), působící v oblasti školství a vzdělávání, a kteří mají zájem na řešení této problematiky. Jeho účelem je koordinace postupu a úsilí středních škol a základních škol při volbě povolání žáků základních a středních škol s cílem vyššího zapojení zaměstnavatelů do volby povolání a uplatnění absolventů na trhu práce.
Hlavním posláním sekce je zvýšení počtu absolventů oborů středního vzdělání v souladu s požadavky rozvoje firem na kvalifikovanou pracovní sílu. Nedostatek kvalifikované pracovní síly je hlavní překážkou v rozvoji firem a tím i snížení počtu neumístěných absolventů středních škol.