Dobrý list komory 2024

24. 06. 2024

Dnes se v Kostele sv. Kateřiny konal 6. ročník Dobrého listu komory. Na slavnostním předávání bylo oceněno celkem 29 absolventů středních škol z našeho regionu. Děkujeme generálnímu partnerovi – společnost  Alleima CZ, spol. s r.o.
Rovněž děkujeme Statutárnímu městu Chomutov za podporu.
Další fotografie najdete na našem facebookovém nebo instagramovém profilu.