Online konzultační den agentur CzechInvest, API a TA ČR

01. 03. 2024

Máte sídlo či pobočku na území Ústeckého kraje? Pak se přihlaste na se online konzultační den agentur CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace a Technologická agentura České republiky pro podnikatele, malé a střední podniky a prodiskutujte s námi Vaše projekty!

Ve středu 27. března 2024 od 9:00 do 15:00 hod. (individuální termíny)

Registrovat se můžete zde: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/ONLINE-Konzultacni-den-pro-firmy-a-podnikatele-z-Usteckeho-kraje

Informace k jednotlivým agenturám, která Vám budou k dispozici:

CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, Operační program Spravedlivá transformace, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od Národní rozvojová banka, podpora exportu od CzechTrade a další.

Technologická agentura České republiky – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Agentura pro podnikání a inovace  – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory.