ONLINE: Konzultační den pro podnikatele z Ústeckého kraje

29. 05. 2023

Chcete-li se dozvědět o aktuálních a plánovaných programech podpory pro StartUpy, ale i malé a střední podniky, přihlaste se na ONLINE konzultační den, který proběhne 8. června 2023.

K dispozici Vám budou zástupci následujících institucí:

CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, Operační program Spravedlivá transformace, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB aj.

Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje

API – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory

Konzultace jsou bezplatné. Registrovat se můžete prostřednictvím e-mailové adresy: nikola.mala@czechinvest.org. V emailové registraci, prosím, uveďte jméno, název společnosti a kontakt na Vás. Nezapomeňte, prosím, do poznámky uvést, jakou problematiku budete potřebovat na konzultačním dni řešit.

Odkaz na pozvánku na webu naleznete zde: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/ONLINE-Konzultacni-den-pro-podnikatele-z-Usteckeho-kraje-23

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ