ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ – VÝZVA 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

24. 11. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo příjem žádostí v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

UPOZORŇUJEME, že dne 16.11. došlo k úpravě všech excelovských Výkazů Způsobilých nákladů (v.2) z důvodů sjednocení zaokrouhlovaných hodnot s aplikací AIS MPO.

Žádosti je možné podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod do 31. ledna 2023 do 23:59 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Výzva č.1 -Podpora na zvýšené náklady energie-Konsolidovaná Verze

Dodatek č.1 k výzvě

 

Další informace, vč. příloh výzvy zde