Regionální workshop pro Ústecký kraj

23. 09. 2022

Konsorcium Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komory České republiky a společnost TREXIMA Vás zvou na Regionální workshop pro Ústecký kraj. Seznámíte se zde  s výsledky a výstupy projektu a veřejné zakázky „Kompetence 4.0“ a jejich využitím v praxi.

Program_Regionální workshop_Ústí nad Labem_06.10.2022

Cílem této aktivity je pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a upravit nevyhovující strukturu kvalifikací vzhledem k aktuálním požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce ve vazbě na nové technologické trendy a inovace, které přináší koncept „Průmysl 4.0“. Proto jsme spolu s experty z řad zaměstnavatelů a vzdělavatelů identifikovali v deseti pilotních sektorech nové kompetence a zpracovali kompetenční pyramidy, které najdou své uplatnění v počátečním i dalším vzdělávání.

Představíme Vám návrhy směřující k rychlejšímu přenosu nových znalostí a dovedností do vzdělávacího systému. Zaměříme se na spolupráci firem a škol a přiblížíme Vám Metodiku, v níž naleznete vše potřebné pro uzavření nových či rozvoj stávajících spoluprací, probereme s Vámi návrh Standardu praxe, který Vám usnadní plánování a vyhodnocování realizovaných aktivit v rámci spolupráce a ukážeme Vám příklady dobré praxe a několik konkrétních partnerství, která v našem projektu vznikla a úspěšně fungují.     

Setkání se uskuteční 6. října 2022 od 9:00 hod. v Inovačním centru Ústeckého kraje (Velká hradební 2800/54, Ústí nad Labem). Po dobu jednání je pro Vás připraveno občerstvení a nápoje. Všechny potřebné detaily naleznete v přiloženém programu.

Svou účast, prosím, potvrďte buď vyplněním odpovědního formuláře (ZDE) nebo e-mailem na adresu: kbendikova@spcr.cz, či telefonicky na číslo: 773 273 784.

Pokud byste se nemohli zúčastnit osobně, je možné se na Regionální workshop připojit i on-line formou. V takovém případě mne, prosím, informujte a já Vám následně zašlu odkaz na připojení.

Pokud byste chtěli pozvánku předat i svým kolegyním a kolegům, prosím, určitě tak učiňte.