Vládní pomoc v energetické situaci

06. 09. 2022

Vládní pomoc:

  • Úsporný tarif

Vláda schválila na své schůzi ve středu 24. srpna dvě nařízení vlády, jimiž zformovala podmínky tzv. úsporného tarifu, který má pomoci českým domácnostem zvládnout dramatický nárůst cen za energie v nadcházející topné sezóně. Příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem v roce 2022 bude činit 3 500 Kč pro distribuční sazby D01d, D02d a D25d a 2 000 Kč pro distribuční sazby D26d, D35d, D45d, D56d a D57d. Nerozlišuje se, jestli má smlouvu s dodavatelem uzavřenu živnostník, nebo ne. Rozlišuje se ale, k čemu odběratel daný prostor využívá. Pokud je prostor u distributora veden jako provozovna, příspěvek se na něj nevztahuje. Příspěvek bude vyplacen ve dvou vlnách formou snížení konečné ceny za dodávku energie. Letos se příspěvek vyplatí přes smlouvu na elektřinu, a to kvůli nižší administrativní náročnosti. V příštím roce bude příspěvek vyplácen již přes jednotlivé komodity, tedy elektřinu, plyn a teplo. První příspěvek z úsporného tarifu se začne zohledňovat letos v říjnu. Další příspěvek z úsporného tarifu bude zohledněn v únoru 2023. Firmy – právnické osoby na příspěvek nemají nárok.

  • Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie

Od letošního října až do konce roku 2023 vláda odpustí poplatky za POZE domácnostem i firmám. Na tuto pomoc bude letos vydáno ze státního rozpočtu 23 mld. Kč a v roce 2023 dalších 37 mld. Kč. K odpuštění poplatků dojde automaticky, není třeba o ně žádat. Aktuálně POZE činí 495 Kč bez DPH (599 Kč s DPH) za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

  • Kompenzace nepřímých nákladů za rok 2021 z řad průmyslových ohrožených odvětví

Kompenzace jsou poskytovány vybraným odvětvím, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny. Celková výše prostředků určených na kompenzace nepřímých nákladů za rok 2021 oprávněným žadatelům nepřesáhne částku 776 mil. Kč. O kompenzaci nepřímých nákladů může požádat pouze fyzická nebo právnická osoba působící v odvětví definovaném v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 565/2020 Sb. a žádosti se podávají prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO, a to nejpozději do 30. září 2022.

  • Podpora pro firmy při přechodu na energeticky úspornější způsoby výroby

Z evropských prostředků budou podpořeni podnikatelé v investicích pro přechod na energeticky úspornější způsoby výroby, při instalaci obnovitelných zdrojů energie, využívání odpadní energie, zateplení podnikatelských budov či výměně oken. Žadatelem ve výzvě Úspory energie může být malý a střední podnik nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatelem i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem anebo státní organizace. Míra podpory podle typu podniku a regionu NUTS se pohybuje od 35 % do 65 %. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení bude poskytována v režimu de minimis. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení může činit 80 tis. Kč. Žádosti o podporu lze podávat od 1. 9. 2022. Vyhlášena zároveň byla i výzva z OP TAK, která podpoří větrné elektrárny. Podrobnosti ZDE.