Aktivity Hospodářské komory s cílem zmírnit energetickou krizi

06. 09. 2022

Aktivity Hospodářské komory s cílem zmírnit energetickou krizi:

  • Již v dubnu 2022 jsme navrhli vládě kroky, jak domácnostem, podnikům a obcím snížit cenu energií a zabránit dramatickému růstu cen v topné sezoně 2022/2023. Hospodářská komora doporučila vládě, aby se soustředila i na dosud neuvažovaná řešení, kterými by rychlý růst cen zkrotila. Navrhla výjimky pro používání burzovních cen při prodeji energií, majetkový vstup České republiky do vznikajících LNG terminálů, vytvoření mechanismu k zajištění strategických zásob zemního plynu, zvážení vlastní těžby plynu z břidlic a prodloužení provozu uhelných tepláren. Podrobnosti ZDE.

Při jednáních jsme vycházeli mj. z výsledků šetření mezi členy Hospodářské komory realizovaného v dubnu 2022, kdy meziroční nárůst cen energetických vstupů očekávalo 97 % podnikatelů. Podrobnosti ZDE. Přitom jsme brali v potaz, že se situace podnikatelů průběžně dále zhoršuje.

  • V červenci 2022 jsme doporučili vládě a ministerstvu průmyslu a obchodu, aby se co nejdříve zaměřily na informační deficit o regulačních stupních a nouzovém stavu v plynárenství. Více než tři pětiny podniků totiž oznámily, že nemají dostatek informací, co by pro ně znamenalo, kdyby stát vyhlásil stav nouze v plynárenství a začal regulovat spotřebu plynu podle vyhlášky o stavu nouze v plynárenství. Jako první by se přitom dodávky plynu omezovaly či zcela vypínaly právě firmám. Podrobnosti ZDE.
  • V průběhu července a srpna jsme společně s dalšími podnikatelskými organizacemi opět vyzvali vládu, aby zavedla opatření na zmírnění dopadů vysokých cen elektřiny a plynu podle Dočasného krizového rámce Evropské komise. Ten už v březnu přijala Evropská komise. Zemím EU umožňuje mimo jiné, aby firmám přímo kompenzovaly dodatečné náklady vzniklé právě v důsledku vysokých cen plynu a elektřiny. Podpora na příjemce nesmí přesáhnout 30 % způsobilých nákladů, poskytována může být do výše 2 mil. eur. ČR je přitom jednou z nejprůmyslovějších zemí EU, proto rostoucí ceny energií mají na hospodaření podniků výrazný vliv. Ministerstvo průmyslu a obchodu na výzvu podnikatelů sice reagovalo diskuzí o možných parametrech dotačního programu, ale nakonec s odkazem na přetížený státní rozpočet systém přímé podpory odmítlo. Ministerstvo průmyslu a obchodu v červnu 2022 podporu podle Dočasného krizového rámce začalo připravovat, nicméně s odkazem na přetížený státní rozpočet systém přímé podpory nakonec odmítlo. V současné době se právě tato myšlenka vrací a vláda opětovně uvažuje o využití Dočasného krizového rámce k poskytování přímých kompenzací podnikatelům postiženým vysokým růstem cen energií. Tento postup kvitujeme a navíc věříme, že MPO a vláda využijí aktuálního českého předsednictví v Radě EU k potřebnému prodloužení účinnosti Dočasného krizového rámce EK (zatím platí jen do konce letošního roku). V tomto smyslu je pro nás zásadní, aby byly podmínky programu nastaveny lépe než při diskuzích před prázdninami, aby tak na pomoc dosáhlo co nejvíce podnikatelů, zasažených vysokými cenami energií.
  • Na konci srpna 2022 jsem v rámci již dříve zmíněné tiskové konference důrazně upozornil, že abnormálně vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují podnikům obrovské potíže a že zejména v energeticky náročných odvětvích hrozí omezování nebo zastavení výroby. Mimo jiné jsem také vytknul vládě podcenění situace podniků. Podrobnosti v záznamu tiskové konference na webu České televize ZDE (do 15. min).
  • Naši zástupci se zapojují do diskuzí o naléhavé potřebě řešit aktuální situaci i na půdě Parlamentu České republiky. Přesvědčili jsme např. koncem srpna členy senátního podvýboru pro energetiku, aby byla svolána zvláštní schůze výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, na kterou budou pozváni ministři J. Síkela a Z. Stanjura a na níž budou senátoři tlačit vládu k urychlenému řešení problémů podnikatelů. Této schůze se 7. září osobně zúčastním a hodlám vystoupit se zásadním apelem na politiky.