20. 07. 2022

Konference „CESTOVNÍ RUCH V KRUŠNOHOŘÍ“

Datum:           20. 09. 2022; 10 – 15 hod.

Místo:             Městské divadlo v Chomutově, Boženy Němcové 552/32, 430 01  Chomutov

Dne 20 .09. 2022 pořádáme v prostorách Městského divadla v Chomutově Konferenci Cestovní ruch v Krušnohoří.
Akce je realizována v rámci projektu Cesty Krušnohoří.
Projekt je realizován z programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko prostřednictvím Fondu malých projektů, který Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge e.V. ve stávajícím programovém období spravuje i administruje.
Žadatelem je Okresní hospodářská komora v Chomutově a projektovým partnerem IHK Chemnitz.