Dobrý list komory

02. 07. 2021

Dne 25. 6. 2021  pořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově již 3. ročník prestižního dokumentu  „Dobrý list komory“  v Kostele Sv. Kateřiny v Chomutově.

„DLK“ vypovídá o schopnostech pracovníka vstupujícího na trh práce, předává se vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa maturitních či učebních oborů, neboť kritéria „DLK“ jsou velmi přísná a ne každý absolvent jich dosáhne.

Záštitu nad „Dobrým listem komory“ převzali hejtman Ústeckého kraje a prezident Hospodářské komory.

Generálním partnerem je společnost Sandvik Chomutov Precision Tubes s. r. o. a partnerem Statutární město Chomutov a Hospodářská a Sociální rada Chomutovska.

Ocenění bylo předáno žákům škol – Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o., Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov p.o.,  Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, p.o.  a Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o..

Ohodnoceno bylo 34 žáků, z nichž  16 s maturitním oborem a 18 řemeslným učebním oborem.

Slova se při slavnostním zahájení ujala ředitelka úřadu OHK v Chomutově Ing. Ivana Košanová, Ing. Jiří Mladý předseda Sekce školství a vzdělávání při OHK v Chomutově, jednatel společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes s.r.o. Ing. Petr Janoušek,  radní Ústeckého kraje Ing. Jindra Zalabáková, primátor Statutárního města Chomutov JUDr. Marek Hrabáč,  2. náměstek primátora Mgr. Milan März, koordinátorka přeshraniční spolupráce Mgr. Michaela Holá z IHK Chemnitz a zástupci škol oceněných žáků.

Děkujeme Oblastnímu muzeu v Chomutově za umožnění konání slavnostního předávání „DLK“ v prostorách Kostela sv. Kateřiny. Rovněž děkujeme za působivé houslové vystoupení Kateřině Lesákové a Janu Černému ze Základní umělecké školy  T. G. Masaryka v Chomutově.

Všem partnerům děkujeme za spolupráci.

Ing. Ivana Košanová

ředitelka úřadu

Tisková zpráva