06. 05. 2021

LABORA – Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání

Projekt, který odstartoval v roce 2017 je realizovaný Okresní hospodářskou komorou v Chomutově (dále jen OHKCV) a lead partnerem na německé straně Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (dále jen WFE) v Annabergu. Cílem projektu je ukázat studentům základních a středních škol formou exkurzí výrobní haly a procesy výroby a seznámit je s akcemi pořádanými jak OHKCV ( Technodays, Výstava vzdělávání,…) tak WFE (Berufe im test,…)

Do projektu jsou zvány všechny firmy z Ústeckého kraje, aby se prezentovaly a zaujaly tak budoucí potencionální zaměstnance. Projekt byl roce úspěšně zahájen a jeho realizace se bude odehrávat v průběhu tří let – do září 2020. Projekt LABORA se chce zasadit hlavně o rozvoj našeho regionu, zvýšení vzdělanostní struktury a zamezení odchodu absolventů středních a vysokých škol za prací do jiných krajů.

V souvislosti s pandemií Covid -19 bylo požádáno o prodloužení projektu. Žádosti bylo vyhověno a projekt byl prodloužen do 30.6.2021.

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách  a na Facebooku.

Katalog

Katalog 2