Podpis smluv o vzájemné spolupráci IHK Chemnitz (Obchodní – průmyslové komory Chemnitz) s českými hospodářskými komorami

29. 03. 2021

Dne 29.03.2021 podepsal hlavní jednatel Obchodní – průmyslové komory Chemnitz (IHK Chemnitz) Hans-Joachim Wunderlich, ředitelka OHK Chomutov Ivana Košanová , ředitelka OHK Most Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Ústí nad Labem Arlena Nikoličová a  ředitel  KHKKK Cheb Stanislav Kříž společné pracovní plány aktivit pro přeshraniční spolupráci. Čtyři základní svobody EU značnou měrou přispěly k možnostem společného rozvoje přeshraničního hospodářského prostoru a zajištění stoupajícího potenciálu sousedních příhraničních regionů. Právě v období Corona pandemie došlo k omezení pohybu pracovních sil a snížení možností poskytování služeb. Podpisem plánu společných aktivit se tak hospodářské komory zasazují o podporu růstu i činnosti podnikatelů i jejich zaměstnanců právě v příhraničním regionu s cílem odstranění pomyslných hraničních závor.