Přeshaniční pohyb – ČR – Německo

17. 02. 2021

Německo zařadilo Českou republiku od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí. Dochází tak k dalšímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany České Republiky cestující do a přes Spolkovou republiku Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z ČR nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.

Saská karanténí vyhláška

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové země s mutujícím virem (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de a musí před vstupem na území Německa mít test (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa  starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí mít sebou test.

Osoby, které cestují do Německa, mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

 • pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténí nařízení dané spolkové země)
 •  zaměstnanci pracující v oblasti zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření), zásobování vodou a energií, nakládání s odpadními vodami a nakládání s odpady, dopravy a dopravy, farmacie, farmaceutik, pohřbů, potravinářského průmyslu, informačních technologií, telekomunikací a laboratoří zdravotnických zařízení
 • každý den je nutné se prokazovat negativním testem. Výjimka by měla platit pouze v případě, že je práce těchto zaměstnanců nezbytná pro zachování funkčnosti těchto společností a je to doloženo úředním osvědčením příslušného městského úřadu. Osvědčení musí být přiloženo ke každému záznamu a předloženo na vyžádání. Požadavky by se měly vztahovat i na osoby samostatně výdělečně činné.
 • Vážné důvody pro cestu na území  Německa
  • oprávnění k pobytu
  • občan s trvalým pobytem
  • humanitární důvody:
   • péče o příbuzné
   • úmrtí v rodině – pohřeb
   • narození vlastního dítěte
   • povinné lékařské ošetření
   • hrozí -li nebezpečí na zdraví a životě
 • v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Všichni cestující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama. Karanténu nelze zpravidla zkrátit ani po 5 dnech na základě předložení druhého negativního testu.

–  jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví a soc. péče;

– jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, jehož odložení by mělo za následek zdravotní komplikace (v  tom případě mohou cestovat dotyčná osoba a jedna blízká osoba jako doprovod).

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají pobytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem.

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

V případě dotazů se můžete obracet na pobočky německé komory: