CESTA K ROZVOJI

16. 10. 2020

Název projektu: Cesta k rozvoji

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010945

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Realizace projektu: 09/2019 – 05/2022

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Okresní hospodářská komora v Chomutově zahajuje nový projekt CESTA K ROZVOJI, jehož náplní je vzdělávání zaměstnanců ve firmách – ZDARMA.
Termín 09/2019 – 05/2022.
Okruhy vzdělávání:
1. Obecné IT
2. Měkké a manažerské dovednosti
3. Jazykové vzdělávání
4. Specializované IT
5. Účetní, ekonomické a právní kurzy
6. Technické a jiné odborné vzdělávání

V případě Vašeho zájmu o vzdělávání Vašich zaměstnanců prosíme o upřesnění:
• výběru kurzů
• počtu osob
• předpokládané doby realizace (měsíc)