CZECHPOINT

25. 09. 2020

Tato služba umožňuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům – výpisům z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS), konkrétně z následujících registrů:

Vydání ověřeného výpisu z:
Obchodního rejstříku
Živnostenského rejstříku
Katastru nemovitostí
Rejstříku trestů
Registr řidičů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
Insolvenčního rejstříku
Příjetí podání podle § 72 živnostenského zákona

Jak lze výpis získat?
Stačí navštívit Okresní hospodářskou komoru v Chomutově nebo můžete potřebné podklady zaslat e-mailem na: info@ohkcv.cz, my Vám je připravíme a Vy si je již jen vyzvednete.
K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

Více informací zde