COVID RESTART II

02. 07. 2020

Město Chomutov spustilo druhé kolo dotačního titulu COVID RESTART.

Program je pro živnostníky a podnikatelské subjekty, kteří působí na území Chomutova, zaměstnávají osoby s trvalým pobytem ve městě Chomutov a obnovují svoji podnikatelskou činnost po uvolnění nouzového stavu.

• podání žádostí: od 1.7.2020 do 31.7.2020

• oprávněné osoby pro čerpání dotace – živnostníci a právnické osoby podnikající v oblasti obchodu, služeb, cestovního ruchu a provozovatelé dětských skupin


• maximální výše podpory činí 20 000,-Kč / žadatel -výše podpory je stanovena ve výši nájemného ve výši obvyklé vyčíslené ve výši 100 Kč/m2/měsíc. Podpora se stanoví podle plochy provozovny.


z podání žádosti jsou vyloučeny osoby, které žádali o podporu v prvním kole programu


Více informací zde:
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/covidrestart…
https://form.chomutov-mesto.cz/web…/FormService/filler.open…