Výběr opatření prosazených HK ČR

22. 05. 2020

V souvislosti s Pandemií Covid-19 se Hospodářské komoře ČR podařilo prosadit několik důležitých opatřeních.