AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19

18. 03. 2020

INFOLINKA PRO ODBĚRATELE OOP 475 657 600 PRO ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY / je dostupná v době od 8 do 17 hodin včetně víkendů.

Rozdělování bude dle schváleného klíče dle důležitosti.

 

  • Krajská zdravotní otevírá postupně od čtvrtka 19. března odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19

 

Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12  Chomutov, plocha za pavilonem „D“, vjezd z ulice Beethovenova 

 

Odběrová místa budou každý den v provozu od 8.00 do 16.00 hodin.

 

CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE:http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca9468

 

  • OMEZENÍ DŮSLEDKŮ KORONAVIROVÉ INFEKCE

Přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku koronavirové infekce.

ÚVĚR COVID

Pouze pro MSP

 

Výše úvěru 500 tis. – 15 mil. Kč
Lze hradit až 90 % způsobilých výdajů projektu bez DPH
Doba splatnosti až 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Úroková sazba 0 %
Odklad splácení až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Zajištění podle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 16. 3. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání alokace

Bližší informace:

https://www.komora.cz/koronavirus/

https://www.cmzrb.cz/

příp. KHK ÚK, Nikola Košařová,  e-mail: kosarova@asistencnicentrum.cz

 

  • Vážení,

dovolujeme si Vás informovate o CÍLENÉM PROGRAMU PODPORY ZAMĚSTNANOSTI, který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod

překážky v práci.

Prvotní informace o schváleném programu Antivirus včetně aktuálního pracovněprávního desatera:

Kontaktní osoby Úřadu práce ČR za okres Chomutov:

Bc. Tomáš Novotný, tel. 950 118 321, tomas.novotny@uradprace.cz

Jindřiška Poláčková, tel. 950 118 430, jindriska.polackova@uradprace.cz

Obdržíme-li další aktuální informace, budeme Vás neprodleně informovat.

 

 

 

  • Další informace zde