Jak nastartovat inovace ve firmách

21. 01. 2020

Inovační centrum Ústeckého kraje společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a agenturou CzechInvest si pro Vás připravily třetí ročník akce Jak nastartovat inovace ve firmách.

Kdy: 28. ledna 2020 od 9.00 hod.

Kde: zasedací místnost 1.14 rektorátu UJEP v Ústí nad Labem

 

PROGRAM

08:30 – 09:00  Registrace

09:00 – 10:10  FN NANO a NBB Bohemia: Praxe firem, které úspěšně navázaly spolupráci s výzkumem

10:10 – 10:30  Miroslav Cingl (ICUK), Milly Kuželková (TAČR): Nástroje a finance pro podporu spolupráce firem a výzkumu

10:30 – 10:45  Coffee break

10:45 – 12:15  Prezentace přístrojů a laboratoří výzkumných organizací ÚK: *

  • FSI UJEP – Virtuální prototypování, robotizace a diagnostika
  • FSE UJEP – Eyetracking
  • PřF UJEP – Ústecké nanomateriálové centrum
  • PřF UJEP – Katedra informatiky
  • VŠFS Most – Laboratoř neuromarketingu a marketingových analýz
  • Virtual Lab

12:15 – 14:00  Snack, networking, navazování spolupráce

 

Přihlášení ZDE