PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2020

07. 01. 2020

Pro malé začínající podnikatele
PODMÍNKY :
• sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,
• trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,
• podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu (2020) nebo v roce předchozím (2019) a toto oprávnění získali poprvé.

Příjem žádostí: 6. 2. 2019 do 9. 3. 2020.
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč.
Základní maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

Další informace a podrobnosti naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje  odkaz ZDE)