Seminář pro uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future

29. 11. 2019

Seminář pro uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Datum a čas: pondělí 9. 12.2019 13:00 – 15:00 h
Místo: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Úst nad Labem, Rektorát UJEP, zasedací místnost v 1. patře, č. 1.14
Přednášející: zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu

Účelem semináře je seznámit potenciální uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“, s podmínkami soutěže a způsobem podávání žádosti. Uchazečem o dotaci v této soutěži může být pouze malý nebo střední podnik. Podrobné informace k vyhlášené soutěži naleznete v rubrice Podpora výzkumu, vývoje a inovací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future–250559/