1. pochod sv. Lukáše

07. 10. 2019

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
pořádá 18.10.2019 v duchu starých kulturních tradic u příležitosti svátku patrona malířů sv. Lukáše
1. pochod sv. Lukáše

Program:

14:00 přednáška Sv. Lukáš a cechovní oltáře v době barokní v Týnském chrámu + komentovaná prohlídka chrámu (PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR)

14:00-15:00 sraz

15:00-15:30 mše

15:30 zahájení pochodu za zvuku bubnů (bubeníci budou oblečeni v dobových kostýmech), nesení cechovní korouhve přes centrum, Karlův most, až na Pražský hrad

17:30 prohlídka pokladu katedrály – lebky sv. Lukáše

18:00 mše sv. Lukáše, svěcení pamětních stuh + zavěšení na cechovní korouhve

Pozvánka ZDE