Pracovní setkání členů Hospodářské a sociální rady Chomutovska, Okresní hospodářské komory v Chomutově a dalších partnerů

12. 08. 2019

Dne 5.9.2019 od 13:00 hod. se v prostorách Hospodářské a sociální rady Chomutovska bude konat pracovní jednání pro členy HSRCH, OHKCV a další partnery.

Hlavní body jednání:

  • Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
  • Triangle – kamionová doprava, problematika parkovišť
  • projekt “RE:START”
  • MAP II – příležitosti pro financování investičních projektů ZŠ; prezentace o aktuálních a připravovaných výzvách v rámci nejen IROP