1.ročník “Dobrý list komory”

27. 06. 2019

Dne 27.6.2019 pořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově 1.ročník předávání prestižního dokumentu „Dobrý list komory“ na Městské radnici v Obřadní síni v Chomutově.

„DLK“ vypovídá o schopnostech pracovníka vstupujícího na trh práce, předává vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa střední školy, neboť kritéria „DLK“ jsou velmi přísná a ne každý absolvent Střední školy či školy jako takové, jich dosáhne.
Záštitu nad „Dobrým listem komory“ převzali hejtman Ústeckého kraje a prezident Hospodářské komory.
Generálním partnerem byla společnost Sandvik Chomutov Precision Tubes s.r.o. a partnerem Statutární město Chomutov.

„Dobrý list komory“ byl předán absolventům škol – SPŠ a VOŠ Chomutov, p.o., Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o.. Ohodnoceno bylo celkem 17 absolventů z toho 5 maturitních oborů a 12 řemeslných učebních oborů.

Úvodního slova se při slavnostním zahájení ujala ředitelka úřadu OHK v Chomutově Ing. Ivana Košanová, předseda představenstva OHK v Chomutově Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál, jednatel společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes s.r.o. Ing. Petr Janoušek. Hostem slavnostního předávání „ Dobrého listu komory“ byl předseda představenstva OHK Most Ing. Rudolf Jung.

Doprovodný program zajistila ZUŠ Chomutov, která předvedla své umění žesťovým sextetem při zahájení a ukončení slavnostního předávání „Dobrého listu komory“ pod vedením vyučujícího Viliama Béreše.

Děkujeme všem partnerům za spolupráci.