Dobrý list komory

29. 05. 2019

Dobrý list komory (dále jen „DLK“) je prestižní dokument Okresní hospodářské komory vypovídající o schopnostech pracovníka prvně vstupujícího na trh práce, vydaný vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa střední školy. HK je „odpovědna“ za podnikatelské prostředí a jeho neopominutelnou součást, kterou je příprava nových generací na budoucí povolání.

Okresní hospodářská komora v Chomutově bude poprvé tento rok předávat Dobrý list komory.
OHK Chomutov spolu se střední školou, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.

Generálním partnerem DLK je společnost Alleima CZ spol. s r.o.

ROK 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA