SMART REGION FÓRUM Ústeckého kraje

18. 04. 2019

Jménem Ústeckého kraje a jeho partnerů si Vás dovolujeme pozvat na SMART REGION FÓRUM Ústeckého kraje, které je určeno zástupcům obcí, měst, podniků, firem, sociálních partnerů a všem ostatním, které zajímají “chytrá řešení” pro budoucnost kraje.
Součástí fóra jsou 2 paralelně probíhající konference:
1) Konference SMART REGION
Diskuse o koordinaci konceptů SMART REGION a SMART CITIES
Tematické okruhy: Koncept Smart Region, krajská IT platforma, SMART řešení pro města/obce atd.
“velký sál” – kino Svět Chomutov
2) Konference SMART VODA
“Chytrá voda” – řešení pro udržitelný rozvoj Ústeckého kraje
Tematické okruhy: Situace v Ústeckém kraji, Potenciál vody v ÚK a chytrá řešení v oblasti hospodaření s vodou.
“malý sál” – kino Svět Chomutov
Místo konání: Mostecká 5786, Chomutov
Čas konání: 9:30-15:30 hod.

Program: www.forumusteckykraj.cz

Registrace účastníků: http://www.forumusteckykraj.cz/smart/