Konzultační den agentur CzechInvest, API, CzechTrade a Krajského úřadu Ústeckého kraje

11. 02. 2019

Regionální kancelář agentury CzechInvest si Vás dovoluje dne 26.2.2019 pozvat na konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů.