Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání – LABORA

28. 02. 2018

Cílem projektu je rozvoj regionu, zvýšení vzdělanostní struktury, zamezení odchodu absolventů SŠ a VŠ za prací do jiných krajů a posílení hospodářského rozvoje české a saské strany Krušnohoří formou oslovování, prezentace a spolupráce se ZŠ, SŠ a VŠ. Firmám nabízíme zapojení se do projektu formou exkurzí pro studenty v jejich výrobních halách. Společnosti se tak mohou studentům odprezentovat, a případně tak získat potencionální zaměstnance.

Více informací naleznete na webových stránkách a na Facebooku.