Technodays 2018

26. 02. 2018

Letošní, 6. ročník, úspěšného veletrhu Technodays bude probíhat ve dnech 26. – 28. 4. 2018 v Městském divadle v Chomutově (B. Němcové 552/32, 430 01 Chomutov). Záštitu převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Budeníček.

Využijte možnosti prezentovat svou společnost a její nabídku, co do produktů, služeb i pracovních pozic, na prestižním veletrhu TECHNODAYSjedné z nejvýznamnějších akcí v našem regionu s vysokou návštěvností. Letošní ročník se více zaměřuje na návštěvnost studentů středních škol, v současné chvíli máme potvrzenou účast cca 1300 studentů. 

Cíl akce:

  • seznámit žáky 8. – 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče, nezaměstnané i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
  • přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce
  • pozitivní vnímání technických povolání – moderní povolání s budoucností
  • nastartovat spolupráci firem se SŠ, VŠ a výzkumnými ústavy
  • rozšířit možnosti brigád a stáží studentů ve stávajících firmách
  • cílené působení na rozhodování žáků i jejich rodičů o budoucím povolání směrem k technickým oborům a řemeslům

POZOR ZMĚNA :  Tento ročník veletrhu Technodays 2018 bude bez organizovaných prohlídek. Vystavovatelé tak nebudou mít žádný omezený časový limit na daného návštěvníka.

Další informace o veletrhu, jeho průběhu a úspěšnosti v článku Chomutovský veletrh Technodays lákal mládež na technické a řemeslné obory https://www.kr-ustecky.cz/chomutovsky-veletrh-technodays-lakal-mladez-na-technicke-a-remeslne-obory/d-1723766/p1=204698