Dobrý list komory

Dobrý list komory (dále jen „DLK“) je prestižní dokument Okresní hospodářské komory vypovídající o schopnostech pracovníka prvně vstupujícího na trh práce, vydaný vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa střední školy.

Držitelem DLK může být pouze absolvent střední školy, který splňuje kritéria pro udělení, podle § 3 Statutu Dobrého listu komory.

Statut DLK pro maturitní obory – CHOMUTOV

Statut DLK řemeslné učební obory CHOMUTOV

2021

2020

2019