Dobrý list komory

Dobrý list komory (dále jen „DLK“) je prestižní dokument Okresní hospodářské komory vypovídající o schopnostech pracovníka prvně vstupujícího na trh práce, vydaný vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa střední školy.

Držitelem DLK může být pouze absolvent střední školy, který splňuje kritéria pro udělení, podle § 3 Statutu Dobrého listu komory.

2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

Generální partner:

Partner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

2020 2019